Statens Hus Lillehammer - nytt forvaltningsoppdrag

01. juli 2019
VAXA Property har overtatt forvaltningen av Statens Hus på Lillehammer. Eiendommen er på 23.000 kvm. og huser Statens Vegvesen, Fylkesmannen og Fylkesnemnda.