OM OSS

MILJØ OG SAMFUNN

VAXA har et stort fokus på å bidra til at våre kunder har et grønt og miljømessig riktig fokus.

 

Miljø

Sammen har vi ansvar for å ta vare på miljøet og våre omgivelser. For VAXA betyr dette å utføre alle deler av vår virksomhet på en så bærekraftig måte som mulig. Vi utvikler kontinuerlig våre tjenester gjennom digitalisering og automatisering. Dermed sparer vi en betydelig mengde papir, noe som sparer miljøet. 

 

Samfunn

Som regnskapsfører og rådgiver av store verdier er det vår oppgave å besørge at formuesmassen eiendom forvaltes på en god måte. Med dette mener vi at vår rådgivning og forvaltning skal bidra til bærekraftig verdiskapning, redusere risikoen i den investerte kapitalen og skape eiendommer der ansatte trives på jobb og bedrifter utvikles.