TJENESTER

Årsoppgjør

- Årsregnskap og ligningspapirer

Alle aksjeselskap er pliktig til å utarbeide og sende inn et offisielt regnskap for bedriften.

Å utarbeide et årsoppgjør for selskapet ditt kan være både komplisert og tidkrevende om man ikke har erfaring med dette. VAXA kan derfor bistå ditt selskap med å utarbeide årsoppgjøret, slik at du kan fokusere på nettop det du kan.

 

Formål
Vår oppgave er å sørge for at et korrekt årsregnskap og skattemelding utarbeides og sendes inn til rett tid for våre kunder.

 

VAXA gjør det enklere for deg som eier eller leder et aksjeselskap. Sammen med utarbeidelse av årsoppgjøret hjelper vi deg også med å sende inn skattemelding, næringsoopgave og ev. andre nødvendige skatteskjemaer for ditt selskap. 

Hovedområder

Årsregnskap

Utarbeidelse av offisielt regneskap med noter for bedriften.

Skattemelding

Bistand med å utarbeide skattemelding, næringsoppgave og andre nødvendige skatteskjemaer for ditt selskap. 

Revisor

VAXA tar seg av koordinering med din revisor, slik at årsoppgjøret blir ferdig revidert til rett tid.

Årsoppgjør

 • Årsregnskap

  Årsregnskapet gir oversikt over virksomhetens resultat i slutten av et regnskapsår. Det sier også noe om virksomhetens økonomiske situasjon ved slutten av året. Er du regnskapspliktig må du levere skattemelding til Skatteetaten, og i tillegg sende årsregnskap til Regnskapsregisteret. 

 • Skatteskjemaer

  Selskapets skattemelding og næringsoppgaven er hovedskjemaene som må sendes til Skatteetaten, men i tillegg til dette er det flere skjemaer som skal med. VAXA sørger for at ditt selskap leverer det som er pålagt.

 • Generalforsamling

  VAXA bistår gjerne ditt selskap med å gjennomføre generalforsamling og styremøter, samt utarbeide nødvndige protokoller. Dette gjelder spesielt i fordindelse med årsoppgjør, men det kan også være andre anledninger hvor det vil være nødvendig.

 • Revisjon

  Vi har god erfaring med å føre regnskap for selskap som er revisjonspliktige. VAXA tar seg av korresponsdansen med din revisor og videreformidler det som trengs av regnskapsbilag og informasjon for at revior skal få gjennomført sin jobb før fristen for innlevering av regnskapet.