Årsregnskap og ligningspapirer

Årsoppgjør med regnskapsbyrå

Å utarbeide et årsoppgjør for selskapet ditt kan være både komplisert og tidkrevende om man ikke har erfaring med dette. Vaxa kan derfor bistå ditt selskap med å utarbeide årsoppgjøret, slik at du kan fokusere på nettopp det du kan.

Kontakt oss
Vårt formål

Årsoppgjør med Vaxa

Alle aksjeselskap er pliktig til å utarbeide og sende inn et offisielt regnskap for bedriften. Vår oppgave er å sørge for at et korrekt årsregnskap og skattemelding utarbeides og sendes inn til rett tid for våre kunder.

Årsregnskap

Utarbeidelse av offisielt regneskap med noter for bedriften.

Skattemelding

Bistand med å utarbeide skattemelding, næringsoppgave og andre nødvendige skatteskjemaer for ditt selskap.

Revisor

Vaxa tar seg av koordinering med din revisor, slik at årsoppgjøret blir ferdig revidert til rett tid.

jobb med oss

Overlat årsregnskapet til oss

Vaxa gjør det enklere for deg som eier eller leder et aksjeselskap. Sammen med utarbeidelse av årsoppgjøret hjelper vi deg også med å sende inn skattemelding, næringsoopgave og ev. andre nødvendige skatteskjemaer for ditt selskap.

Kontakt oss
våre kunder
Hvordan jobber vi med årsregnskap?

Årsoppgjør

Årsregnskap

Skatteskjemaer

Selskapets skattemelding og næringsoppgaven er hovedskjemaene som må sendes til Skatteetaten, men i tillegg til dette er det flere skjemaer som skal med. Vaxa sørger for at ditt selskap leverer det som er pålagt.

Generalforsamling

Revisjon

kontakt oss

Vi er klare til å hjelpe deg. Kom i kontakt med oss!

Vaxa Økonomi er en tett sparringspartner og gjør alt enklere for våre kunder. Vi forenkler rett og slett hverdagen!

Thank you! Your message has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.