eiendom

Forvaltning og rådgivning av eiendom

Vaxa Økonomi representerer sammen med søsterselskapet Vaxa Property en kompetent og effektiv forvaltningsløsning for våre kunder.

Kontakt oss
Vårt formål

Eiendom med Vaxa

Vi sørger for optimal drift av eiendommen, koordinering av aktiviteter, HMS, vedlikehold, leietakertilfredshet, økonomi og kostnadsstyring.

Forvaltning

Daglig ledelse av eiendommen, økonomistyring, løpende dialog med og rapportering til gårdeier for å oppnå vedkommendes strategi for eiendommen.

Drift

Koordinering av driftspersonell, vedlikehold av FDV dokumentasjon, oppfølging av internkontroll, driftsoptimalisering og leietakeradministrasjon.

Vedlikehold og utvikling

Vedlikeholdsplan, prosjektledelse, prosjekteringskoordinator, økonomistyring.

jobb med oss

Overlat din eiendom til oss

Vaxa Property leverer komplette forvaltningstjenester og Vaxa Økonomi som et autorisert regnskapsførerselskap kompletterer forvaltningen.

Forvaltning eller administrasjon av en eiendom innebærer å sørge for at alt fungerer som det skal, både økonomisk og praktisk. Det dreier seg kort sagt om å håndtere den daglige driften på en måte som øker eiendommens verdi på sikt, i tråd med lover og regler.

Kontakt oss

Proaktiv forvaltning

Komplett leverandør

I tråd med våre andre tjenester er VAXA en komplett leverandør av rådgivning innen eiendom. Vår kunnskap og tilknytning til eiendomsfaget og dens interessenter gir et optimalt utgangspunkt for en proaktiv forvaltning.

VAXA er et uavhengig rådgivingssleskap som leverer tjenester innen blandt annet forvaltning, forretningsførsel, prosjektledelse, tekniske due deligence og verdivurderinger. Se også www.vaxaproperty.no for mer informasjon.

våre kunder
våre leveranser

Resultat og leveranse

Felles for vår forvaltningstjeneste er fokuset på kunden og leietakerne. Vår leveranse skal kunne måles ved:

  • Fornøyde brukere av bygget
  • Høy kvalitet og standard
  • Lønnsomhet
  • HMS
  • Lovmessige krav

Som del av vår vugge-til-grav strategi er vi med deg fra due diligence, løpende forvaltning og bistår underveis med utvikling av eiendommen. Dette utfordrer oss til å tenke helhetlig og langsiktig.

Kontakt oss
Hvordan jobber vi med eiendom?

Forvalting av eiendom

Selskapsadministrasjon

Økonomisk forvaltning

Økonomisk felleskostnadsforvaltning

Administrativ forvaltning

Teknisk forvaltning

Arkivtjenester

kontakt oss

Vi er klare til å hjelpe deg. Kom i kontakt med oss!

Vaxa Økonomi er en tett sparringspartner og gjør alt enklere for våre kunder. Vi forenkler rett og slett hverdagen!

Thank you! Your message has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.